TRƯỜNG MẦM NON THỌ XUÂN PHỐI HỢP VỚI CÔNG ĐOÀN NHÀ TRƯỜNG CHUNG TAY TIẾP SỨC CÙNG NHÂN DÂN TRONG XÃ  ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19

TRƯỜNG MẦM NON THỌ XUÂN PHỐI HỢP VỚI CÔNG ĐOÀN NHÀ TRƯỜNG CHUNG TAY TIẾP SỨC CÙNG NHÂN DÂN TRONG XÃ ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19

KHI CẢ NƯỚC CÙNG ĐỒNG LÒNG CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19. CÁN BỘ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG MN THỌ XUÂN ĐÃ THỂ HIỆN TÌNH CẢM ĐỂ TIẾP SỨC CHO CÁC ĐỒNG CHÍ TRỰC CHỐT TRONG TOÀN XÃ BẰNG NHỮNG SUẤT CƠM ĐONG ĐẦY TÌNH CẢM. 
THỰC ĐƠN THÁNG 5 CHO BÉ

THỰC ĐƠN THÁNG 5 CHO BÉ

NHẰM PHỐI HỢP VỚI CHA MẸ HỌC SINH ĐỂ CHĂM SÓC TỐT CHO CÁC CON TRONG THỜI GIAN TRẺ DỪNG ĐẾN TRƯỜNG. TRƯỜNG MẦM NON THỌ XUÂN XÂY DỰNG BỘ THỰC ĐƠN THÁNG 5 CHO BÉ ĐỂ CHA MẸ THAM KHẢO. BỘ THỰC ĐƠN CÓ TUẦN CHẴN , LẺ VỚI CÁC MÓN ĂN PHÙ HỢP VỚI TRẺ MẦM NON, ...